วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
 2.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 3.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 4.กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558(ด่วนที่สุด)

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558

คลิกอ่านรายละเอียด..

ตรวจสอบรายชื่อ และ ลำดับที่

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968324   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 5.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต(ด่วนที่สุด)

การายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558


ระดับปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, โครงการครู-อาจารย์ประจำการ และ ปริญญาเอก

การดำเนินการ

(***เนื่องด้วยอยู่ระหว่งการจัดเตรียมข้อมูล ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติได้ตั้งแต่ วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป***)


นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission

การดำเนินการ

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
    print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
    (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< click here.. >>>
    (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • *******************************
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 6.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 7.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 8.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?