ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต(ด่วนที่สุด)

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2558


นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ Admission

การดำเนินการ

 • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< Click here.. >>>
  Print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
 • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
  (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
 • จองหอพัก <<< Click here.. >>>
  (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
 • *******************************
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 2.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557(นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
 3.ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
 4.NULC:หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558(ด่วน)
สถาบันพฒนาวิชาการด้านภาษา ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 **** ฟรี ****จำนวน 3 หลักสูตร
 • Listening Skill Practice for Test Preparation
 • Basic Writing
 • Cambridge English Exam Preparation
All Student are encouraged to register free of charge at www.nulc.nu.ac.th Further inquiry, please call 0 5596 1651
ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา
Tel: 0-5596-1651
Website: http://www.nulc.nu.ac.th
ประกาศโดย   สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา โทร 055961612   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2558
 5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 7.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 8.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?