วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558(ด่วนที่สุด)

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558

คลิกอ่านรายละเอียด..

ตรวจสอบรายชื่อ และ ลำดับที่

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968324   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 2.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต(ด่วนที่สุด)

การายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558


ระดับปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, โครงการครู-อาจารย์ประจำการ และ ปริญญาเอก

การดำเนินการ

(***เนื่องด้วยอยู่ระหว่งการจัดเตรียมข้อมูล ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติได้ตั้งแต่ วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป***)


นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission

การดำเนินการ

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
    print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
    (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< click here.. >>>
    (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • *******************************
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 3.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 4.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 5.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 6.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 7.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?