วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน(Summer)(ด่วนที่สุด)

     ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน (เพิ่มเติม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)
Click อ่านรายละเอียดประกาศ...

     ขอแจ้งให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศ ให้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย และสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของตนเองอีกครั้ง หลังจากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงภาระค่าใช้จ่ายในวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)แล้ว โดยดำเนินการ "เข้าสู่ระบบ" และคลิกที่เมนู "ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย"
ทั้งนี้..ให้นิสิตดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป


  * ทั้งนี้ตั้งแต่วันสิ้นสุดการเพิ่มถอนรายวิชาแล้วหากตรวจสอบพบรายการค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามประกาศ ให้ติดต่อ ได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล อาคาร QS ด่วน
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2557
 2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคปกติ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) โครงการพัฒนาครูฯ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) )
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
   3.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 (นิสิตภาคปกติทุกระดับ)(ด่วนมาก)
 • ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) เรียนร่วมกับภาคปกติ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ***รายชื่อนิสิตซ้ำซ้อน การสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558****
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2559
   4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต(ด่วนมาก)

  กำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาโท – เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ ในจังหวัดพิษณุโลก ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

  การดำเนินการ


  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   7.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   8.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา