ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2556(นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2557
 2.ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา NULC
Carlendar of Cambridge Placement Test(CEPT) for Students of Naresuan University by NULC
ประกาศโดย   NULC tel.055961611   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557
 3.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 4.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556


ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา บันทึกระเบียนประวัตินิสิต ผ่าน เว็บไซต์ www.reg.nu.ac.th/nustudentregister

Click here... www.reg.nu.ac.th/nustudentregister
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
 5.ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราว ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร

   มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งย้ายสถานที่ทำการ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร จากที่ทำการเดิม ไปสถานที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จ นั้น

   เพื่อให้การติดต่อ ประสานงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป สมารถติดต่อ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ได้ที่ที่ทำการชั่วคราว ณ งานหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นที่ 11 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถาณีรถไฟฟ้า BTS พญาไท)

โดยติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวณีย์ ทิมทอง
หมายเลขโทรศัพท์ Tel. 086-554-5399 โทรสาร Fax. 02-3545555
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2557
 6.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 7.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
  e-regiatrar Naresuan university
contact staff : งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-xxxx
(xxxx:ตรวจสอบเบอร์ติดต่อภายใน)