ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) (เสาร์-อาทิตย์)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2557
   2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การสอบกลางภาค วิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 (ฉบับประกาศ)
 • ตารางคุมสอบรายบุคคล
 • บันทึกขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2557
   3.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)

       นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
       กำหนดรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์

       นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบAdmission ให้ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป

  Click here.
  >>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   4.Download เอกสารรายวิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต(ด่วนมาก)

  เอกสารประกอบการสอน

  วิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต Food and Lifestyle
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


  Click Download document...
  ประกาศโดย   กองศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
   5.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร(ด่วนมาก)

  ปฏิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   6.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   7.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   8.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
  e-regiatrar naresuan university  
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  โทรศัพท์ 0-5596- (xxxx)
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  Contact staff.
  Division of Academic Affaris
  Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

  Registration and Evalution office
  Tel.(66)0-5596-
   (xxxx)