ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557(นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
   2.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วนมาก)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
   3.กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2557(ด่วนมาก)

 • คลิกอ่านรายละเอียดกำหนดการ
 • ตรวจสอบรายชื่อ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2557
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(นิสิตภาคพิเศษ)(ด่วน)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)โครงการความร่วมมือ(ทหารบก) ฉบับประกาศ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา ฉบับประกาศ
 • ประกาศโดย   หน่วยจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2557
   5.เอกสารรายวิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต

  เอกสารประกอบการสอน

  วิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต Food and Lifestyle
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


  Click Download document...
  ประกาศโดย   กองศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
   6.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปฏิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   7.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   8.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557

       นิสิตให่มระดับปริญญา โท และปริญญาเอก สามารถดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิต และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
       กำหนดรายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์

       นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบAdmission ให้ดำเนินการบันทึกระเบียนประวัตินิสิตได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เป็นต้นไป

  Click here.
  >>เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติ

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   9.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,1311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?