วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558(นิสิตภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) เรียนร่วมกับภาคปกติ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) ตรีควบโท
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2558
   2.บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต(ด่วนที่สุด)

  การายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558


  ระดับปริญญาโท, ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, โครงการครู-อาจารย์ประจำการ และ ปริญญาเอก

  การดำเนินการ

  (***เนื่องด้วยอยู่ระหว่งการจัดเตรียมข้อมูล ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติได้ตั้งแต่ วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป***)


  นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ และระบบ admission

  การดำเนินการ

  • บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติ <<< click here.. >>>
   print เอกสารระเบียนระวัติ แบบฟอร์มขอทำบัตรนิสิต(ธ.กรุงไทย) แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงค์ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย จากระบบบันทึกระเบียนประวัติ
  • ตรวจสอบบ้านเลขที่แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
   (สามารถตรวจสอบได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • จองหอพัก <<< click here.. >>>
   (สามารถตรวจสอบรหัสนิสิตได้ในระบบบันทึกระเบียนประวัติ)
  • *******************************
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8310 - 5   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2555
   3.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   4.วารสารมหาวิทยาลัย
  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
   5.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
   6.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
  ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
   7.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?