กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว / NUNET Account
รหัสผ่าน • Password สำหรับ นิสิต อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา
 • กรณีลืม password กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนนิสิต ฯ พร้อมหลักฐานการยืนยันตัวตน
  เช่น บัตรประจำตัวนิสิต.
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
  e-regiatrar naresuan university  
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  โทรศัพท์ 0-5596- (xxxx)
  99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  Contact staff.
  Division of Academic Affaris
  Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

  Registration and Evalution office
  Tel.(66)0-5596-
   (xxxx)