ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2554     /  1    {2}    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
15 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 10 ต.ค. 2554 8:30 น.24 ต.ค. 2554 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 118 ต.ค. 2554 8:30 น.24 ต.ค. 2554 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 218 ต.ค. 2554 8:30 น.24 ต.ค. 2554 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 310 ต.ค. 2554 8:30 น.17 ต.ค. 2554 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 410 ต.ค. 2554 8:30 น.17 ต.ค. 2554 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ10 ต.ค. 2554 8:30 น.17 ต.ค. 2554 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 15 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)15 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)15 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)15 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ30 พ.ย. 2554 8:30 น.17 ก.พ. 2555 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 19 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่19 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 14 พ.ย. 2554 8:30 น.2 ธ.ค. 2554 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 10 ต.ค. 2554 8:30 น.2 ธ.ค. 2554 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี14 พ.ย. 2554 8:30 น.2 ธ.ค. 2554 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 15 พ.ย. 2554 8:30 น.29 พ.ย. 2554 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 1 ม.ค. 2555 0:00 น.19 ก.พ. 2555 12:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 15 พ.ย. 2554 8:30 น.15 พ.ย. 2554 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา3 มี.ค. 2555 8:30 น.3 มี.ค. 2555 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 ก.พ. 2555 8:30 น.2 มี.ค. 2555 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2554 0:00 น.12 ธ.ค. 2555 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา20 ก.พ. 2555 8:30 น.20 ก.พ. 2555 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา23 ก.ย. 2554 8:30 น.23 ก.ย. 2554 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา31 ต.ค. 2554 8:30 น.20 พ.ย. 2554 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ23 มี.ค. 2555 8:30 น.23 มี.ค. 2555 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ28 มี.ค. 2555 8:30 น.28 มี.ค. 2555 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา